Nr: 46 din: 20 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea aderării UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia