Registrul Proiecte Dispoziții

Registrul Proiecte Dispoziții2020-01-27T20:43:09+02:00

Proiect Dispoziție

Nr: 127 din: 26-05-2020
privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor calamităților naturale produse pe raza administrativ- teritorială a comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 147 din: 18-06-2020
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni, judeţul Bacău în data de 25.06.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 142 din: 09-06-2020
privind înființarea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 156 din: 29-05-2020
privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gioseni, județul Bacău în anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 128 din: 26-05-2020
privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Gioseni în anul 2020”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 125 din: 25-05-2020
privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgență si a Centrului Operativ cu Activitate Temporară la U.A.T. comuna Gioseni , judetul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 118 din: 15-05-2020
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor Primăriei comunei Gioseni, judeţul Bacău precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 119 din: 15-05-2020
privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gioseni , județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 98 din: 26-03-2020
privind organizarea concursului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gioseni, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect Dispoziție

Nr: 84 din: 23-03-2020
privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni, județul Bacău, în data de 30.03.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 2
Rezultate 16